Kodex férového hráče EMPIRE

Členové aliance, která uvedená pravidla příjme, jsou povinni je dodržovat, porušování může být důvodem k vyloučení z aliance. Za dodržování pravidel členů je přímo zodpovědný velitel aliance..

 

 1. Pokud není mezi aliancemi nebo jednotlivci vyhlášena válka, jsou povoleny pouze útoky jeden na jednoho. Pokud je jeden hráč schopen postavit více útoků a pošle je na stejný cíl, jedná se stále o útok jeden na jednoho. Odplata je povolena, třeba i jiným hráčem aliance, pokud bude dodrženo pravidlo č. 2.
 2. Je povoleno útočit pouze na hráče o 5 úrovní nižší.  Toto pravidlo neplatí, pokud slabší hráč na silnějšího (o více než 10 lvl) zaútočí jako první. (Takový hráč spíš zaslouží uznání)
 3. Je zakázáno útočit na hořící hrady. Toto pravidlo neplatí, pokud je z hořícího hradu veden útok.
 4. Na vesnice ve světech se vztahuje pravidlo č. 1, ale s podmínkou, že se v jednom okamžiku smí bojovat “výhradně” o jednu vesnici.
 5. V době míru je zakázáno ve světech útočit na hrady z vesnic.
 6. Ještě k vesnicím - zabrání vesničky by nemělo být důvodem k napadení celou aliancí a odcizení všech zdrojových vesnic agesora. Vždy řešit volbou 1:1.
 7. Ve válce je povoleno vše. Přesto je doporučeno i ve válkách dodržovat alespoň body 2 - 5.
 8. V případě napadení hradu rovnocenným soupeřem z menší ali na soupeře z větší ali nemůže a nebude považován za útok na celou alianci pravidlo 1:1.
 9. Vyhrožování je nepřípustné.
 10. Zabrání zdrojové vesnice jedním hráčem nemůže být považováno za útok na celou alianci a opět se řeší maximálně bojem jen 1:1. Vítěz z tohoto souboje vesnici bere.
 11. Při zábírání zakladny na zeleném je povolena vyjímka: použit celou sílu aliance, protože je to společná akce pro rozvoj daného hráče a také pro rozvoj aliance. Nesmí se však ukrást aktivnímu hráči.

 

Nedodržování kteréhokoliv z výše uvedených pravidel může být uznáno důvodem k vyhlášení války.

Vše ostatní je na inteligenci a shovívavosti jednotlivých hráčů a velitelů aliancí. Lze předpokládat, že ne vždy bude porušení pravidel úmyslné, či rovnou zákeřné. Řešení těchto situací je vždy v zodpovědnosti jednotlivých zúčastněných stran...